PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU „OSTAVI UTISAK, NE OTISAK“

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje obrazovno-ekološki nagradni natječaj OSTAVI UTISAK, NE OTISAK za učenike svih razreda osnovnih te srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

CILJEVI NATJEČAJA:

Edukacija učenika o važnosti odvajanja otpada i njegovog smanjenja, poticanje kreativnosti, umjetničkog izražavanja i stvaralaštva skretanjem pozornosti na teme vezane uz očuvanje okoliša i gospodarenje otpadom poput zero-waste načina života te ponovne uporabe.

SUDIONICI NATJEČAJA

Sudionici natječaja su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, formirani u grupe do 10 učenika pod vodstvom nastavnika/mentora.

TEHNIČKE UPUTE

Izrada radova dozvoljena je u formatu videozapisa ili Powerpoint prezentacije. Izabrani format treba prikazivati različite faze izrade projekta – od njegovog početka do finalnog izgleda uz opis: ideje i materijala koji su korišteni. Videozapis treba imati snimljen ton ili titlove dok Powerpoint prezentacija treba sadržavati fotodokumentaciju i opis svih koraka te također može sadržavati i video. Poslani radovi trebaju biti originalni. Neće se uzimati u obzir: kopije s interneta i slično.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Prijavom se smatra slanje u potpunosti popunjenog online obrasca Prijavi svoj rad, uključujući i gotov rad. Prijavu za sudjelovanje u natječaju grupe do 10 učenika – može izvršiti nastavnik/mentor. Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati. Prijavom rada na natječaj roditelj/zakonski zastupnik učenika, učitelj razredne nastave, učitelj razredne nastave u produženom boravku ili učitelj-voditelj grupe prihvaća pravila i uvjete natječaja.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Škola treba prikupiti suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika za svakog učenika koji sudjeluje u natječaju.

Nagrađeni radovi, učenici i nastavnici bit će fotografirani i objavljeni na web stranici www.ostaviutisak.com, u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te na društvenim mrežama. Također nisu isključena sudjelovanja u medijima u okviru teme natječaja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje sljedeće podatke:

  • ime i prezime nastavnika/mentora
  • naziv grupe učenika koji prijavljuju svoj rad
  • naziv škole koju učenici pohađaju

Ovi podaci prikupljaju se u svrhu provedbe natječaja, odabira najkreativnijeg rada, objave rezultata natječaja kao i informativnog sadržaja na web stranici www.ostaviutisak.com, u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te na društvenim mrežama.

Ovi podaci bit će objavljeni i dostupni na stranici natječaja najdulje u periodu od jedne godine od trenutka objave natječaja te će nakon toga biti brisani.

Organizator se neće koristiti kreativnim radovima koje ne odabere stručni žiri u finalni ili uži izbor.

BROJ I SLANJE RADOVA

Svaki učenik može biti član samo jedne grupe koja se prijavljuje na natječaj.

Nastavnik/mentor prijavljuje svoju grupu učenika putem online obrasca na službenoj web stranici nagradnog natječaja www.ostaviutisak.com.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Nastavnici/mentori sudjelovanjem u ovom natječaju izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika natječaja te da nije kopija tuđeg rada kao i da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator natječaja stječe nad radovima koji budu odabrani u skladu s ovim pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i prema potrebi prerade za korištenje u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika.